PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCINĖ SUTARTIS

Atsisiųsdami Olympus skaitmeniniams fotoaparatams skirtas programines įrangas (toliau "Programinę įrangą"), jūs (toliau "Vartotojas") sutinkate su šia galutinio vartotojo licencine sutartimi, kurią pateikia Olympus korporacija ir jos licencijuotas pardavėjas (toliau "Olympus").

1. Remiantis čia esamais terminais ir sąlygomis Olympus garantuoja vartotojui neišskirtinę ir neperduodamą licenciją naudoti Programinę įrangą ir jos kopiją (toliau, Programinės įrangos kopija yra Programinėje įrangoje) tik su Olympus gaminiais, kurie yra pristatyti ir pripažįstami Olympus.

2. Vartotojui draudžiama atlikti šiuos veiksmus.

 1. (1) Kopijuoti Programinę įrangą visą, arba dalinai, bet kokiu kitu tikslu, išskyrus dėl atsarginės kopijos.
 2. (2) Parduoti, platinti, ar įkelti Programinę įrangą visą, arba dalinai.
 3. (3) Keisti, modifikuoti, atlikti apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti ar išrinkti Programinę įrangą visą, arba dalinai.
 4. (4) Nuomoti, lizinguoti, arba pernuomoti Programinę įrangą visą, arba dalinai.
 5. (5) Tiesiogiai ar netiesiogiai eksportuoti Programinę įrangą įrangą visą, arba dalinai, negavus tam reikalingų sutikimų iš atitinkamų Japonijos, arba bet kurios susijusios šalies valdžios institucijų.

3. Bet kokios Programinės įrangos teisės, pavadinimai priklauso ar pereina Olympus, arba atitinkamai jos licencijos išdavėjui.

4. Vartotojas pripažįsta ir supranta kad Programinė įranga pateikta Vartotojui yra be jokios garantijos, nei išreikštos, nei numanomos, įskaitant, bet neapsiribojant:

 1. (1) Garantijų skirtų pardavimui ir /arba atitikimui Vartotojo individualiam tikslui.
 2. (2) Garantijos dėl defektų nebuvimo, klaidų, ar programinės įrangos defektų; arba
 3. (3) Garantijų dėl bet kokios trečios šalies teisių ar interesų nepažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės teisės nuosavybės.

5. Olympus jokiais atvejais neatsako už jokią Vartotojo ar bet kokios trečios šalies patirtą ar sukeltą žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, bendrus, specialius, tiesioginius, netiesioginius, pasekminius ar atsitiktinius praradimus ar nuostolius, įskaitant žalą dėl prarasto verslo pelno, verslo nutraukimo, ar prarastos verslo informacijos ir panašiai), kylančią arba susijusią su programinės įrangos naudojimu.

6. Jeigu Vartotojas nesilaiko kurių nors šios Sutarties terminų ir sąlygų, OLYMPUS gali nutraukti šią Sutartį ir išieškoti nuostolius už bet kokius praradimus ar žalą, įskaitant žalą dėl prarasto verslo pelno, verslo interpretavimo, verslo informacijos praradimo ir panašiai) arba Olympus patirto pelno praradimo, išplaukiančio arba susijusio su Vartotojo klaida. Tokiu atveju Vartotojas privalo nedelsiant sunaikinti arba grąžinti Olympus pilnai arba dalinai bet kokias ir visas su tuo susijusias kopijas.

Uždaryti